به گزارش افکارنیوز،

مهدی شفیعی درباره توقف اجرای عمومی نمایش «لیلی نام تمام دختران ایران زمین است» به کارگردانی امیر مهندسیان در تماشاخانه باران گفت: روال عادی شورای ارزشیابی و نظارت برای صدور مجوز اجرای یک اثر نمایشی اینگونه است که وقتی سالن درخواست اجرای یک نمایش را می‌دهد، در ابتدا نمایشنامه مدنظر توسط اعضای شورا خوانده می‌شود و سپس اجرا مورد بازبینی قرار می‌گیرد.

 

وی ادامه داد: بعد از بازبینی اجرا توسط اعضای شورای ارزشیابی و نظارت، توافقاتی بین سالن، گروه و شورا شکل می‌گیرد و سپس مجوز اجرای عمومی اثر صادر می‌شود.

 

مدیرکل هنرهای نمایشی با بیان اینکه طبق قانون و مقررات کارشناسان شورای ارزشیابی و نظارت در حین اجرای یک نمایش نیز اثر را بازبینی می‌کنند و از سالن‌ها می‌خواهند تناسب بین اجرا و مجوز صادر شده رعایت شود، اظهار کرد: معمولا گروه‌های نمایشی تعهدات و توافقات مجوز اجرا را رعایت می‌کنند ولی برخی مواقع با اجراهایی مواجه می‌شویم که این توافقات و تعهدات را رعایت نمی‌کنند از این رو به گروه تذکر می‌دهیم.

 

شفیعی درباره احتمال از سرگیری اجرای عمومی نمایش «لیلی نام تمام دختران ایران زمین است» یادآور شد: ظاهرا بخشی از توافقات و تعهدات توسط این گروه نمایشی رعایت نشده و شورای ارزشیابی و نظارت تذکرات لازم را به گروه داده است. اگر اصلاحات انجام شود و شورای ارزشیابی و نظارت به این نتیجه برسد که اجرا بر مبنای توافقات و تعهدات اولیه مجوز اجرا است، اجرای عمومی اثر از سرگرفته می‌شود.