نماد ذوالفقار با نقش نوشته یا علی(عليه السلام) بر گردن این فیلمساز آمریکایی جلب توجه میکرد. او این گردنآویز را بر گردن داشت و از علاقهاش به فرهنگ ایران و دین اسلام سخن میگفت. حضور حاشیههایی به همراه داشت.