به گزارش افکارنیوز،

ظهر روز سه شنبه ، جمعی از اساتید دانشگاه به ملاقات آقای کیارستمی رفتند و پس از عیادت از ایشان روند بهبودی و درمان ایشان مرور شد و دستورات لازم یادآوری گردید. در حال حاضر وضعیت آقای کیارستمی مطلوب می باشد. غذا می خورند. مطالعه می کنند و راه می روند.

آخرین وضعیت بیماری عباس کیارستمی