به گزارش افکارنیوز،
وی نوشت: توی آسمان شب، هر ستاره یک دعاست.نگاه کن!ماه هم جواب روشن خداست.