يحيي طالبيان، قائممقام وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در امور شعر و ادب، به مناسبت روز شعر و ادب فارسي، پيامي منتشر كرد.

به گزارش ایسنا، در پیام طالبیان آمده است: «۲۷ شهریورماه روز شعر و ادب نام‌گذاری شده است. این روز را به همه اصحاب علم و فرهنگ تهنیت می‌گویم.

باید اذعان کرد که شعر ثروت ملی است. مادر و ریشه همه هنرهای هفت‌گانه و نشان فرهیختگی و میراث‌دار هویت قومی، ملی، ایرانی و اسلامی ما ایرانیان است. قرن‌ها زلال اندیشه‌ها و باورها و اعتقادات در این سرزمین به زیور شعر آراسته ‌شده و در کنار نثر و پویاتر از آن به حیات پاینده خود ادامه داده است. بی‌شک، مردمی را که با شعر و ادب و هنر و فرهنگ، روح و جان‌شان آمیخته شده، با هیچ مقیاسی نمی‌توان ارزیابی کرد؛ چرا که در مسیر تمدن چندین‌هزارساله خویش، آموخته‌اند که رشد روح قابل مقایسه با رشد این ابدان خاکی نبوده و پله‌های نردبان روح را انتهایی متصور نیست.

نگاهی کوتاه به گذشته، نشان می‌دهد که ادبیات آینه تمام‌نمای اقتصاد و اجتماع و اعتقاد و سیاست و طب و نجوم، بوده و در تمام ابعاد زندگی بازتاب داشته است. برای بررسی این‌که که بوده‌ایم، راهی نیست جز آشنایی با گذشته و برای ساختن آینده، راهی نیست جز ارتباط با گذشته و کسی که گذشته خویش را نداند، بنای آینده را به روشنی نمی‌تواند.

شعر که زمانی پل ارتباطی قوی و عمیقی برای انتقال ارزش‌ها و بینش‌ها و نگرش‌ها در بین نسل‌های این سرزمین بود و محمل وعظ و خطابه و تعلیم و تذکیر، هنوز هم جایگاه ویژه خود را دارد و فرزندانی را زاده است که میدانی فراخ‌تر و ژرف‌تر آفریده‌اند و به کمک فناوری‌های نو و در دنیای مدرن رسالت ویژه‌ای یافته‌اند؛ اما نتوانسته‌اند جایگزین شعر بشوند.

توجه به ادبیات، توجه به فرهنگ است و فرهنگ، محمل تمدنی دیرپا برای انسان‌هاست، بویژه آن‌ها که برای رسیدن به هویتی اصیل به دنبال ارزش‌های الهی و بشری‌اند. در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت لازم است که جایگاه ادبیات به لحاظ گستردگی مخاطبان به‌ دقت مهندسی شود. نام‌گذاری روز شعر و ادب تلاشی است که امید می‌رود در پیکره روزها و شب‌های مردمان سرزمین‌مان ساری و جاری شود و بستر‌ساز طلایه‌داری ما چونان گذشته در فرهنگ جهانی باشد.

بزرگان شعر و ادب فارسي همچون فردوسي، مولوي و سعدي و حافظ در اعتلاي فرهنگ و تمدن ايران ـ اسلامي بيشترين تأثير را داشتهاند و براي فرهنگ بشري ارمغانها فرستادند. اميد است با شناخت بيشتر آنان و تعامل فرهنگها، راه را به سوي صلح و دوستي و عدالت و آزادي هموارتر کنيم. روز شعر و ادب با روز بزرگداشت شهريار مصادف است، به روان شهريار، شاعر برجسته معاصر نيز درود ميفرستيم.