به گزارش افکارنیوز،

ششمین روز از بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در شرایطی درحال سپری شدن است که یکی از آرام ترین و خلوت ترین روزهای خود را پشت سر می‌گذارد.

 

 بنابراین گزارش از صبح تا ساعات میانی روز، نمایشگاه کتاب با استقبال خوبی مواجه نشده است و بسیاری از غرفه‌ها خالی از بازدید کننده است یا مراجعه کننده کمی در غرفه‌ها وجود دارد.

 

 

یکی از بخشهای جدا نشدنی از نمایشگاه بازار سلفی مراجعه کنندگان است که گویا بیشتر از خود کتاب طرفدار دارد.

 

همچنین با گذشت شش روز از نمایشگاه کتاب بسیاری از خبرنگاران و اهالی رسانه منتظر بودند که این نمایشگاه مورد استقبال بیشتری قرار بگیرد اما دوری راه و تغییر مکان در خلوتی نمایشگاه بی تأثیر نبوده است و نسبت به نمایشگاه مصلی تا به امروز از اقبال کمتری برخوردار و همین موضوع باعث ناراحتی ناشرین و غرفه داران شده است.