از ۱۰ ذیالقعده، ۱۶ مهرماه، اعزام حجاج ایرانی به سوی عربستان شروع می شود. یعنی کمتر از دو هفته دیگر به شروع حج مانده است. ۵ روز دیگر هم هفته حج شروع می شود. پوستر حج سال ۱۴۳۲ رونمایی شد.

همچنین حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت اسامی روزهای هفته حج سال ۱۳۹۰ که از پنج شنبه ۷مهرماه تا پنج شنبه ۱۴ است را اعلام کرد:

پنج‌شنبه - ۱۳۹۰.۷. ۷ مصادف با ۱ ذی‌القعده ۱۴۳۲ - حج و وحدت اسلامی

جمعه - ۱۳۹۰.۷. ۸ مصادف با ۲ ذی‌القعده ۱۴۳۲ - حج، خودسازی و معنویت

شنبه - ۱۳۹۰.۷. ۹ مصادف با ۳ذی‌القعده ۱۴۳۲ - حج و مسئولیت اسلامی

یک‌شنبه - ۱۳۹۰.۷. ۱۰ مصادف با ۴ذی‌القعده ۱۴۳۲ - حج، مقام و منزلت زن

دوشنبه - ۱۳۹۰.۷. ۱۱ مصادف با ۵ذی‌القعده ۱۴۳۲ - حج و ولایت و رهبری

سه‌شنبه - ۱۳۹۰.۷. ۱۲ مصادف با ۶ی‌القعده ۱۴۳۲ - حج و برائت از مشرکین

چهارشنبه - ۱۳۹۰.۷. ۱۳ مصادف با ۳ذی‌القعده ۱۴۳۲ - حج، بهداشت و سلامت

شعار امسال هفته حج " حج، وحدت، بیداری و مسولیت اسلامی " است.