به گزارش مشرق برخی روحانیون حوزه علمیه قم با انتقاد از سیاه نمایی سریال ستایش درمورد حضانت پدر بزرگ، معتقدند این حجم از سیاه نمایی علیه یکی از دستورات فقهی در رسانه ملی جای تامل و بررسی دارد.