حجتالاسلام و المسلمین سیدمحمدرضا واحدی، معاون فرهنگی و روابط عمومی ارتش در گفتوگو با خبرنگار رادیو و تلویزیون فارس گفت: ما در ارتش جمهوری اسلامی ایران اخیرا پروژهای را تصویب کردهایم که پس از پایان ساخت سریال شهید بابایی، به سراغ آن خواهیم رفت.
وی ادامه داد: این پروژه، سریال زندگی شهید امیر سپهبد علی صیادشیرازی است که در قالب یک سریال حداقل ۱۳ قسمتی ساخته خواهد شد و اگر گنجایش بیشتری داشت، حتما تعداد قسمت‌ها را بالاتر خواهیم برد.
واحدی درباره فیلمنامه و کارگردان کار نیز تصریح کرد: برای نگارش فیلمنامه با چند تیم مذاکراتی صورت گرفته که هنوز هیچکدام به قطعیت نرسیده است؛ کارگردان نیز هنوز مشخص نیست. فعلا اصل پروژه در ارتش تصویب شده که انشاءالله بعد از برداشت تصاویر و دلمشغولی سریال شهید بابایی سراغ آن می‌رویم.
وی در ادامه توضیح داد: ارتش اقیانوس و گنجینه‌ای از بزرگ مردانی است که مطرح نشده‌اند. در سریال زندگی شهید عباس بابایی نیز تنها بخش‌هایی از عظمت و بزرگی ‌ایشان به تصویر کشیده شده است، در حالی که همه این موارد الگویی برای جوانان امروز ما هستند. من معتقدم که صداوسیمای ما و پایگاه‌های فرهنگی دیگر کشور باید به منظور الگوسازی برای جوانان ما دست به دست هم بدهند.
وی ادامه داد: الگوهایی که ما به حوانان معرفی میکنیم؛ امثال سلمان فارسی، ابوذر، مالک اشتر و ... است اما جوانان ما هیچ تصویری از این افراد ندارند. حتی ما از صدههای اخیر نیز نتوانستهایم الگوی خوبی به بچههای خود ارائه دهیم. شاید به دلیل تطابق زمانی کودکان ما این افراد را نپذیرند و بگویند مثلا فلان شخصیت متعلق به ۱۵۰ سال پیش بوده است و الان نمیتواند برای من در عصر ماهواره و اینترنت الگو باشد؛ اما ما وقتی امثال شهید بابایی، صیادشیرازی، ستاری، اردستانی، آبشناسان و ... را معرفی کنیم، الگوی ملموستری برای جوانان ما خوادهد بود.