به گزارش فارس، در حالی که بسیاری از سینماگران متعهد کشورمان نسبت به عملکرد و بیانیه خانه سینما راجع به مستندسازان همکار شبکه معاند بی.بی.سی واکنش نشان دادهاند و این روزها این موضوع بحث داغ محافل فرهنگی است، صداوسیما در اقدامی قابل تامل محمدمهدی عسگرپور مدیرعامل خانه سینما را در برنامه پارک ملت روی خط آورد تا در گفتوگوی مجری و ابراهیم حاتمیکیا مهمان ویژه این برنامه شرکت کند.
جالب اینجاست که عسگرپور حدود چند دقیقه در این ارتباط تلفنی روی خط بود و پس از آن که تولد حاتمی‌کیا را به او تبریک گفت، مجری برنامه با او خداحافظی کرد و خیلی مشخص نشد که دلیل حضور او در این برنامه زنده تلویزیونی چه بوده است! آن هم زمانی که برنامه حدود یک ساعت و نیم وقت داشت و این امکان برای سازندگان وجود داشت تا با ارائه وقت بیشتر به عسگرپور او را هم در بحثبرنامه شرکت کند.
البته نکته مهم‌تر در این جریان این است که اصلا چه لزومی داشت عسگرپور در این برنامه حضور داشته باشد؟ مگر نه این که او شبکه انگلیسی بی‌بی‌سی را محملی برای امرار معاش مستندسازان می‌داند؟ مگر شبکه بی‌بی‌سی از دشمنان و رقبای سرسخت صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران نیست که مدام در پی قاپیدن مخاطبان این رسانه است؟ در چنین شرایطی حمایت صداوسیما از عسگرپور چه معنایی دارد؟
و باز نکردن باب مباحثه در این خصوص در همین برنامه چه معنای دیگری می‌تواند داشته باشد؟
ساخت سریالهای تلویزیونی پیدر پی نیز از دیگر حمایتهای تلویزیون از مدیرعامل خانه سینماست که این روزها مدام از سوی اهالی متعهد سینما مورد شماتت قرار گرفته است و به راستی سکوت صداوسیما در این میانه و میدان دادن به عسگرپور برای حضور در برنامه زنده تلویزیونی، چه هدفی میتواند داشته باشد