به گزارش افکارنیوز،

روزه دار در طول مدت روزه داری نباید چیزی بخورد و بیاشامد. اما در میان اقسام خوردنی ها، اقلامی وجود دارد که ممکن است فرد دقایق یا ساعاتی آن را در فضای دهان خود نگه دارد اما چیزی از آن فرو ندهد و یا بودن آن ماده در دهان، توش و توانی به فرد اضافه نکند به تعبیر علم تغذیه روز، آن ماده هیچ کالری نداشته باشد.

 

از جمله موادی که به عنوان مشهورترین مثال می توان در این باره نام برد «آدامس» است؛ ماده ای خوراکی که اگرچه نام خوردنی بر آن گذاشته شده اما در اصل خوردنی نیست . ماده ای است که جویده می شود و چیزی از آن به طور معمول به سمت حلق نمی رود. با این وجود آیا روزه دار مجاز است در طول مدت روزه داری اقدام به جویدن آدامس کند؟

 

 

بر اساس فتوای مقام معظم رهبری، اگر چیزى وارد حلق نمی شود مانعى ندارد، ولى مکیدن کُندر روزه را باطل می کند.