به گزارش فارس، در دیدار امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی با جمعی از جانبازان قطع نخاعی، یکی از جانبازان شعری قرائت میکند؛ متن کامل این ابیات که سروده بهروز ساقی یکی از جانبازان ۷۰ درصد حاضر در مراسم امروز است، را در ادامه بخوانید:

اگرچه از دست و پا فتادستم
عهد وپیمان خویش نشکستم

گرچه عضوی نمانده دربدنم
عضوی از عاشقانتان هستم

برلبت چون " خم می نی " است مدام
از شمیم حضور تو مستم

حسرتی هست در دلم که چرا
به شهیدان حق نپیوستم

خواب دیدم که در رهت آقا
باز سربند یا علی بستم

با همان شور روزهای نبرد
از سر خاکریز می‌جستم

امر کردی به پیش می‌رفتم
دشمنت را به تیر می‌بستم

تا که برپا بود ولایت عشق
ایچنین روی چرخ بنشستم

گرچه رنجور و خسته‌ام اما
تا نفس هست با شما هستم