آیت الله میرزا جواد تهرانی


حضرت آیت الله فاضل لنکرانی


آیت الله شهید اشرفی اصفهانی


حضرت آیت الله مشکینی


آیت الله حسن زاده آملی


آیت الله شهید محمد صدوقی


آیت الله غلامحسین جمی


آیت الله سید کاظم نورمفیدی


آیت الله شهید سید اسدالله مدنی تبریزی


آیت الله موسوی جزایریآیت الله هاشمی رفسنجانی


آیت الله حائری شیرازی


حجت الاسلام والمسلمین شیخ حسین انصاریان


حجت الاسلام والمسلمین قرائتی


حضرت آیت الله مشکینیحضرت آیت الله العظمی خامنهای