به گزارش برنا،به نقل از خبرگزاری شینهوا، تصاویر زیر زیباترین انیمیشنهای تاریخ سینما را به نمایش گذاشتهاند.