به گزارش افکار به نقل از فارس روابط عمومي پروژه سينمايي اخراجيها ۳، پيرو سخنان مسعود دهنمكي كارگردان فيلمهاي سينمايي اخراجيها ۱ و ۲، در جلسه نمايش و نقد و بررسي فيلم مستند كدام استقلال؟ كدام پيروزي برخي از رسانهها به نقل از ده نمكي اقدام به انتشار مطالب نادرستي كردند كه بدين وسيله موارد اصلاحي را خدمت رسانههاي محترم اعلام ميداريم.در اخباری که امروز برخی از رسانه‌ها منتشر کردند، به نقل از مسعود ده نمکی عنوان شد که اخراجی‌ها ۳ به حوادثپس از انتخابات ریاست جمهوری می‌پردازد که این موضوع صحت ندارد و خلاف اخبار منتشر شده، اخراجی‌ها ۳ طنزی سیاسی است که هیچ ارتباطی به حوادثپس از انتخابات سال گذشته ندارد.
پروژه سینمایی اخراجی‌ها ۳ همچنان در مرحله پیش تولید قرار دارد و اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.