افکارنیوز:قرآن معجزه جاويدان حضرت ختميمرتبت، حضرت محمد مصطفي (س) است. كتابي هميشه زنده و پويا و مملو از اعجاز.
مرحوم علامه طباطبایی در مورد اعجاز قرآن می‌نویسد: «در قرآن کریم برای اهل ادب، بلاغت در کلام و برای فیلسوف در فلسفه و الهیات و برای دانشمند در علم مربوطه‌اش و برای جامعه‌شناس در علم‌الاجتماع و برای قانون‌گذار در وضع قوانین و برای سیاستمدار در فن سیاست و برای حکومت‌ها در مورد جهانداری و بالاخره برای جهانیان در همه شئون زندگی، اعجاز بزرگ و بهت‌آوری است.»
بنا به گفته مفسران و قرآن‌پژوهان از جمله؛ مصطفی اسرار در قرآن بیست نوع اعجاز وجود دارد که عبارتند از:
۱ اعجاز از نظر بلاغت و معنای و حسن عبارت که مجموعاً به «فصاحت بیان» تعبیر می‌شود.
۲ اعجاز قرآن از نظر معانی. قرآن معانی بلند و مطالب پیچیده را در یک عبارت کوتاه بیان فرموده که هیچکس قادر به بیان آن نیست و آیات قرآن همه دلیل بر صحت این ادعاست و انتخاب آیه‌ای از بین آنها و ترجیح آن بر سایر آیات امکان ندارد مگر اینکه از نظر کمیت ذکر شود. مانند آیه شریفه «وقیل یا أرض ابلعی ماءک» و سایر آیات نظیر این آیه.
۳ اعجاز از نظر شیوه و اسلوب و حفظ اعتدال.
۴ اعجاز قرآن از نظر کثرت معانی که بشر قادر به ایراد آن نیست.
۵ اعجاز قرآن از نظر جمع علوم که بشر به آن احاطه ندارد.
۶ اعجاز قرآن از نظر برهان و دلیل بر توحید. تمام آیات الهی در قرآن دال بر توحید و یگانه‌پرستی است.
۷ اعجاز قرآن از نظر اخبار گذشته و آینده و قصص امت‌های گذشته.
۸ اعجاز قرآن از نظر علم غیب و احاطه بر اخبار و منویات و اندیشه و افکار انسان‌ها.
۹ اعجاز قرآن از نظر خبر دادن از ضمائر قلوب مردم که جز خدا کسی را بر آن وقوف نیست.
۱۰ اعجاز قرآن از نظر متانت الفاظ که جمع بین جزیل(پیچیده) و سهل کرده.
۱۱ اعجاز قرآن از نظر تلاوت و پنج خصلت در آن.
۱۲ اعجاز قرآن از نظر نقل الفاظ منزله و معانی، که فرشته از خدا گرفته و رسول خدا تلفظ کرد و به امت ابلاغ فرموده است.
۱۳‌ اعجاز قرآن از نظر معانی مختلف و نزدیکی معانی به منظور و مقصود و اقران نظایر آن صورت مختلف مانند: وعدو و عید، ترغیب و ترهیب، ماضی و مستقبل، قصص و مثل، حکم و جدل، مطلوب و غیرمتنافر.
۱۴ اعجاز قرآن در اختلاف آیات کوتاه و بلند که در عین بلندی یا کوتاهی از اسلوب و اعتدال خارج نشده و در وزن کلام منظوم و عبارات منثور اعتدال لفظ و معنی و کلمات و آیات از دست داده نشده است.
۱۵ اعجاز قرآن از نظر کثرت تلاوت، که هر اندازه قرآن بیشتر تلاوت گردد نه از فصاحت آن در ذوق سلیم کسر می‌شود و نه ملالت می‌آورد و هر چند بیشتر قرائت شود طبع بشر مایلتر به تلاوت و فهم آن است. گویا هر دفعه که یک آیه تلاوت شود، بارقه‌ای از نور علم و دانش بر قلب قاری تابش می‌کند که در سابق نظیر نداشته است.
۱۶ اعجاز قرآن از نظر تسهیل قرائت در زبان‌ها و لهجه‌های متنوع.
۱۷ اعجاز قرآن از نظر ترتیب کلام، در سخن گفتن نثر، در قدرت هر گوینده هست و مرتبه شعر بالاتر است. کم‌تر کسی می‌تواند سخن فصیح منثور بگوید. قرآن در حال نثر و بیان مطالب ساده به قدری دارای انسجام و استحکام الفاظ و معنای و جملات و حفظ ارتباط و اعتدال است که نظیری برای آن متصور نیست.
۱۸ اعجاز قرآن از نظر زیادی الفاظ و تغییر کلمات و گوناگون آوردن الفاظ از همه مشتقات ادبی.
۱۹ اعجاز قرآن از نظر عجز معارضه(ناتوانی مقابله کردن) ملل گوناگون با آن که هر چند کوشش و پشتیبانی از یکدیگر کردن نتوانستند حتی یک آیه نظر آن بیاورند.
۲۰ اعجاز قرآن از نظر انصراف معارضه(مقابله کردن) بشر با آن، همین که فصاء خود را قادر به مقابله با قرآن ندانستند و تسلیم شدند.