به گزارش افکارنیوز،

داریوش فرضیایی نوشت: امروز با هم آشنا شدیم " محمد " در بخش پیوند مغز استخوان بستری است 
پسری دوست داشتنی و خوش خنده با روحیه ای عالی که با لهجه شیرین اصفهانی 
کلی برایم حرف زد و شعر خواند ؛ خدا رو شکر خیلی خوشحال شد.دوستان خواهش میکنم اینروزا خیلی برای کودکان بیمار دعا کنید
من رو ببخشید اگر عکس یا مطلبی را در این رابطه میگذارم ؛ راستش قصدم ناراحت کردن شماها نیست بلکه بر این باورم فرصت زندگی خیلی کوتاه است. کسی نمیداند فردا چه سرنوشتی در انتظارش است .پس تا میتوانیم با هم مهربان باشیم و به یکدیگر عشق بورزیم 

 
اینستاگردی