به گزارش افکارنیوز،

مدیرکل امور کتابخانه های استان زنجان روز پنجشنبه در مراسم بهره برداری از این کتابخانه گفت: کتابخانه سید افضل موسوی در زمینی به مساحت 6 هزار و 500 متر مربع و زیر بنای 2 هزار و 764 مترمربع احداث شده است.
امیرعلی نیکبخش افزود: 27 میلیارد ریال اعتبار از سوی یک خیر برای احداث این کتابخانه هزینه شده است.
وی یادآورشد: پنج میلیارد ریال نیز نهاد کتابخانه های عمومی برای احداث کتابخانه خیر ساز سید افضل موسوی کمک کرده است.
نیکبخش اظهار کرد: عملیات اجرایی این کتابخانه که 20 هزار جلد کتاب را در خود جای داده است از مرداد سال 92 آغاز شد.
مدیرکل امور کتابخانه های استان زنجان گفت: این کتابخانه هفتمین کتابخانه خیر ساز استان به شمار می آید.
وی خاطرنشان کرد: مجموع مساحت کتابخانه های خیر سازاستان زنجان پیش از بهره برداری از کتابخانه سید افضل موسوی، 6 هزار و 200 مترمربع بود.