به گزارش افکارنیوز،
فاطمه گودرزی نوشت:

"سفرى در باغ پرندگان وطوطى خوش اخلاق"

 

اینستاگردی