به گزارش افکارنیوز،

با پایان یافتن مهلت ثبت نام از مدیران مسئول متقاضی حضور در هیات نظارت بر مطبوعات، 259 نفر ثبت نام کردند که از این تعداد، 23 نفر زن هستند. همچنین 17 مدیر مسئول روزنامه،39 مدیر مسئول هفته نامه، 31 مدیر مسئول دو هفته نامه، 6 مدیر مسئول دو ماهنامه، 58 مدیر مسئول ماهنامه، 16 مدیر مسئول فصلنامه، 90 مدیر مسئول پایگاه خبری و 2 مدیر مسئول خبرگزاری برای این انتخابات ثبت نام کردند.

 

178 عنوان از این رسانه ها مجوز خود را در دولت یازدهم  دریافت کرده اند، 19 رسانه دارای صاحب امتیاز حقوقی هستند و دفتر مرکزی 105 رسانه نیز در تهران واقع است. مدیران مسئول رسانه های  29 استان برای انتخابات ثبت نام کرده اند که استانهای تهران، آذربایجان شرقی و اصفهان بیشترین درخواست را داشته اند.

به لحاظ گستره توزیع 51 درخواست از نشریات استانی، 10 درخواست مربوط به نشریات محلی و 31 درخواست نیز متعلق به نشریات منطقه ای بوده است.

شایان ذکر است اعلام نامزدی برای شانزدهمین دوره هیات نظارت بر مطبوعات از تاریخ 13 تا ٢٠ شهریور از طریق سامانه جامع رسانه های کشور و یا مراجعه حضوری به دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات ثبت نام کردند.

به گفته دبیر هیات نظارت بر مطبوعات، اسامی نامزدهای تایید شده توسط کمیته نظارتی سه نفره متشکل از نمایندگان سه قوه در هیأت نظارت بر مطبوعات و همچنین زمان دقیق انتخابات، در روزهای آینده اعلام خواهد شد.