به گزارش افکارنیوز،
محمدرضا هدایتی نوشت:
"آرامگاه یعقوب لیث که غریبانه در چند کیلومترى دزفول و دروضعیت نا بسامانى قراردارد،دلاور مردى از دیار سیستان که بعد از دویست سال سیطره اعراب زبان پارسى را دوباره به ایرانیان باز گرداند روا نیست که بگذاریم آرامگاه این سردار میهن پرست اینگونه مورد بى توجهى قرار گیرد و مخروبه شود."