به گزارش افکارنیوز،

پولاد کیمیایی بازیگر گشت ارشاد 1و2، حکم، محاکمه در خیابان، ضیافت و اعتراض در اینستاگرام خود نوشت:

 

"دیگه همین مونده بود این ببر بنگال به من پشت کنه ..چی کار کنم که خیلی بهش ارادت دارم وگرنه ....وگرنه هیچی.... اختلاف خوانوادگی همیشه پیش میاد دیگه.دوستان نگران نباشید من جام امنه."

 
 
 
 
 
 
بازیگر مجموعه "مرگ تدریجی یک رویا" در دیگر پست خود نوشت: 
"سلفی با گنده لات جنگل"