به گزارش افکارنیوز،

الیکا عبدالرزاقی نوشت:
یکى از لذت هاى زندگى تماشاى کفتراست که دارند غروب خورشید را تماشا می کنند.
 //