به گزارش افکارنیوز،
 نیما کرمی مجری معروف برنامه صبحی دیگر عکسی از خود و همسرش در بین الحرمین را در اینستاگرام  به اشتراک گذاشت.وی نوشت:

خاطره قدم زدن در هوای تو و نفس کشیدن در کنار تو هیچ وقت فراموش نمی شود.

سلفی مجری معروف و همسرش در بین الحرمین+اینستاپست