به گزارش مهر، در نخستین نشست هیئت مدیره جدید انجمن قلم ایران که روز گذشته (شنبه ۲۳ مهر۱۳۹۰) از ساعت ۱۴ تا ۱۵ و ۳۰ دقیقه، با حضور ۷ عضو اصلی و یک عضو علیالبدل هیئت مدیره و ۳ بازرس اصلی منتخب (سید علیرضا سجادپور، احمد عربلو و علیالله سلیمی) در محل تالار اجتماعات انجمن قلم ایران برگزار شد، اعضای هیئت مدیره، رئیس، نایب رئیس، دبیر و خزانهدار انجمن را انتخاب کردند.

در این نشست، با رای‌گیری مخفی، سرشار با کسب ۶ رای از ۷ رای برای این سمت انتخاب شد. رای هفتم متعلق به خود سرشار بود که آن را به پرویز داده بود.

در مرحله بعدی رای‌گیری، پرویز با ۶ رای از ۷ رای از سوی حاضران، به عنوان نایب رئیس برگزیده شد. رای هفتم این بخش نیز متعلق به خود پرویز بود که آن را به محمد میرکیانی داده بود. میرکیانی برای این سمت نامزد نشده بود، اما تجار با ۷ رای به دبیری انجمن انتخاب شد.

براتی پور هم با ۶ رای، به عنوان خزانه‌دار برگزیده شد. رای هفتم متعلق به خود براتی‌پور بود که آن را به پاک‌آیین داده بود. جالب اینکه پاک آیین نیز برای این سمت نامزد نشده بود.

در رای‌گیری علنی برای انتخاب سخنگوی هیئت مدیره، به اتفاق آراء پرویز برای این مسئولیت انتخاب شد.

روز و ساعت برگزاری جلسات هیئت مدیره، با توافق جمع، بعدازظهر روزهای شنبه، هر دو هفته یک بارتعیین شد.

سرشار از ابتدای تشکیل انجمن قلم ایران، در همه دوره‌های هیئت مدیره، عضو آن بوده است. او در دوره‌های اول، دوم، سوم و چهارم، ریاست هیئت مدیره را به عهده داشت. اما در دوره چهارم(۱۳۸۶۱۳۸۴) در حالی که ریاست هیئت مدیره را داشت، به نیت سپردن کار به اعضای جوان‌تر، از عضویت در هیئت مدیره کناره‌گیری کرد. سرشار همچنین در دوره‌های پنجم و ششم هیئت مدیره، در حالی که دکتر علی اکبر ولایتی رئیس هیئت مدیره بود، سمت نیابت ریاست را بر عهده داشت.

دکتر محسن پرویز، در دورههای اول تا چهارم، عضو هیئت مدیره و خزانهدار انجمن بود. اما پس از گذشت حدود یک سال به دلایلی از هیئت مدیره چهارم استعفا داد. او در دوره ششم، مجددا به عضویت در هیئت مدیره برگزیده شد.