به گزارش افکارنیوز،

علی‌اکبر کسائیان سخنگوی هیئت منصفه مطبوعات، با اشاره به جلسه امروز دادگاه مطبوعات اظهار کرد: پرونده روزنامه وطن امروز و سایت ساعت 24 امروز در شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی مورد رسیدگی قرار گرفت.

 وی ادامه داد: سایت ساعت 24 به اتهام نشر مطالب خلاف واقع با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد.

کسائیان در ارتباط با پرونده روزنامه وطن امروز گفت: مدیر مسئول این روزنامه به اتهام نقض مصوبات شورای عالی امنیت ملی به اتفاق آرا مجرم شناخته نشد.

سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات در پایان تصریح کرد: نویسنده مقاله روزنامه وطن امروز به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به اتفاق آرا مجرم شناخته نشد.