به گزارش پارس توریسم ،حمید نعمت الله کار گردان سریال وضعیت سفید دراعتراض به این حذف گفته :در ابتدای سریال وضعیت سفید نوشتم به یاد علی حاتمی، اما موافقت نشد.