به گزارش افکارنیوز،

حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان درباره علت بستری شدن حسن شایانفر مشاور فرهنگی این روزنامه گفت: ایشان در ادامه بیماری گوارشی که داشتند چند روز پیش به منظور بررسی وضعیت خود به بیمارستان مراجعه کردند که پزشکان تشخیص دادند ایشان برای مدتی بستری شوند. 

وی از ابراز رضایت پزشکان از حال عمومی و وضعیت جسمانی شایانفر خبر داد و افزود: به لطف خدا حال ایشان خوب است و انشا الله تا یکی دو روز آینده از بیمارستان مرخص می‌شوند. البته وی به دعامی مردم مومن کشور نیاز دارد.

حسن شایانفر مشاور فرهنگی موسسه کیهان چند روز پیش به علت عارضه گوارشی در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شده بود.