به گزارش افکارنیوز،

عماد آبشناس خبرنگار خبرگزاری سگود نیا (روسیه امروز) که در نشست جنگ رسانه‌ای شرق و غرب نمایشگاه مطبوعات حضور داشت در خصوص تفاوت نمایشگاه مطوبعات ایران با دیگر نمایشگاه‌های خارجی گفت: نمایشگاه مطبوعات در ایران بسیار خوب برگزار می‌شود و جزو معدود نمایشگاه‌های جهان در زمینه رسانه است که با این کیفیت برگزار می‌شود.
  
وی افزود: این نمایشگاه فرصت خوبی برای رسانه‌های ایران است که با سایر رسانه‌های جهان آشنا شوند و فرصت ارتباط رسانه‌های دیگر با مخاطبان ایرانی است.  

آبشناس تصریح کرد: تفاوت این نمایشگاه با نمایشگاه‌های خارجی در میزان استقبال مردم و نشریات است. در نمایشگاه‌های دیگر کشورها میزان استقبال تا این حد نیست.