سخنگوی دولت؛ دکتر محمد باقر نوبخت امروز هنگام حضور در نمایشگاه مطبوعات و رسانه‌ها از غرفه افکارنیوز بازدید کرد .

وی در گفت و گو با خبرنگار افکارنیوز طی سخنان کوتاهی اظهار داشت که همیشه افکار نیوز را می خوانم و وعده یک گفت وگوی تفضیلی با افکارنیوز را داد

 

 

د