به گزارش افکارنیوز،

مهدی کرم پور گفت: یک بار ساعت شش صبح سر فیلمبرداری پل چوبی بودیم و با آقای مهران مدیری هم رودربایستی داشتیم … آقای مدیری می گفت آخرین باری که ساعت شش صبح بیدار شدم عملیات والفجر ۸ در سال ۶۶ بود.