حسین رفیعی در گفتوگو با فارس درباره شایعه خبری مبنی بر مرگش بر اثر بیماری گفت: من نمیدانم که منشأ این اخبار کجاست، ولی خوشبختانه من صحیح و سالم هستم و اتفاقی برایم نیافتاده است.

وی ادامه داد: ساختن این شایعات یک شوخی بی‌مزه و مرگ بار بیشتر نبود، کسانی که چنین مطالبی را منتشر می‌کنند، به این موضوع هم فکر کنند که ما خانواده‌ای داریم که با شنیدن این اخبار نگران می‌شوند، من وقتی با تماس دوستان متوجه این موضوع شدم، ابتدا با خانواده‌ام تماس گرفتم و آنها را نسبت به صحت سلامتم مطمئن کردم.

رفیعی تصریح کرد: ‌ این موارد از آفت ماهواره و اینترنت هم به شمار می‌رود و من اولین کسی نیستم که راجع به من چنین شایعاتی منتشر شده و به دروغ گفته‌اند که این افراد هم از دنیا رفته‌اند. البته من امیدوارم که بروز چنین مسائلی تنها یک سوء تفاهم و تشابه اسمی باشد.

وی در پایان گفت: از تمام عزیزانی که امروز بابت انتشار خبر مرگم متاثر و ناراحت شدند، عذرخواهی میکنم.