به گزارش آفاق، عناصر ضدانقلاب فعال در حوزه هنر سعى دارند با راه‏ اندازى جشنواره‏ هاى فيلم و ساير برنامه‏ هاى هنرى فارسى در خارج از ايران با جلب همكارى هنرمندان ايرانى داخلى و خارجى ضمن تمركززدايى از برگزارى اين برنامه‏ ها در داخل، مركزيت اين‏گونه فعاليت‏هاى فرهنگى - هنرى را در آمريكا و كشورهاى اروپايى، متمركز كنند.

برگزارى جشنواره‏ هایى تحت عناوین جشنواره فیلم یارى(در سوئد)، جشنواره فیلم نور(در آمریکا)، جشنواره فیلم تیرگان(در کانادا)، جشنواره فیلم لس آنجلس(در آمریکا) و… توسط عناصر ضدانقلاب در خارج، مصادیقى از این مهم است.

عناصر ضدانقلاب با جذب عناصر هنرى متفرق در کشورهاى غربى و آمریکایى براى همکارى با این‏گونه جشنواره‏ ها قصد رونق‏ بخشى بیشتر به آن را دارند.

دعوت از عناصر داخلى و استفاده از آنان به عنوان داور و برگزارى مراسم تقدیر و بزرگداشت براى این‏گونه افراد از دیگر تدابیرى است که براى باشکوه برگزار شدن برنامه‏هاى خود انجام مى‏دهند.
بعضاً برگزارکنندگان این‏گونه جشنواره‏ها ضمن پنهان نگه داشتن هویت عناصر سازمان‏ دهنده، عده ‏اى به اصطلاح دانشجو و هنرمندان جوان را به عنوان برگزارکننده معرفى مى‏ کنند.

با وجود رغبت زياد فيلم‏سازان دعوت شده براى شركت در اين برنامه‏ ها، بر اساس اقدامات صورت ‏گرفته، از همكارى عناصر داخلى با جشنواره‏ ها و برنامه‏ هاى مذكور تا حدى جلوگيرى شده است.