یحیی طالبیان قائم مقام وزیر ارشاد در امور شعر و ادب در گفتوگو با فارس با اعلام این خبر گفت: اتفاق بزرگ سالانه ملی و جهانی در حوزه شعر، جشنواره شعر فجر است که احتمالا امسال حوزه بینالمللی این جشنواره را رها خواهیم کرد.

وی افزود: این مهم از این رو رخ می‌دهد که در همایش شاعران ایران و جهان جنبه بین‌المللی مورد توجه قرار می‌گیرد.
طالبیان عنوان کرد: پس از همایش شاعران ایران و جهان بزرگترین اتفاق ملی شعر، جشنواره شعر فجر است.

قائم مقام وزیر ارشاد ابراز داشت: چند جلسه سیاستگذاری جشنواره شعر فجر برگزار شده است و در این باره تصمیمگیری شده است.