به گزارش فارس، شرکت توسعه ساختمانی ابوظبی، مجری ساخت و بهرهبرداری از اماکن فرهنگی پایتخت امارات مسئول ساخت و بهرهبرداری از شعبه دیگری از موزه معروف لوور پاریس در این شهر تا پایان سال ۲۰۱۳ شد.

بر اساس گزارش سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری گردشگری ابوظبی، شعبه‌ای از موسسه هنر پاریس، نخستین موزه‌ای خواهد بود که در منطقه فرهنگی جزیره «سعادیت» و یک سال زودتر از اتمام پروژه اصلی افتتاح خواهد شد.

خیز امارات برای ساخت و افتتاح شعبه دیگری از موزه لوور در ابوظبی، درحالی مطرح شده که پرسش‌های فراوانی در خصوص آینده یکی دیگر از پروژه‌های فرهنگی سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری گردشگری ابوظبی که مربوط به ساخت موزه «گوگنهایم» می‌شود، ‌وجود دارد.

این گزارشها که خبر از راکد ماندن پروژه مطروحه توسط سازمان توسعه و سرمایهگذاری گردشگری ابوظبی میدهند، از سوی مدیر این سازمان تکذیب شده و به گفته او تمامی پروژهها در آیندهای نزدیک به اتمام خواهند رسید.