غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش نتیجه جلسه امروز شورای صنفی را شرح داده و گفت:  قرارداد اکران فیلم «ماحی» به سرگروهی گروه افریقا بسته شد. 

وی ادامه داد: فیلم "ماحی" پیش از این در گروه کورش ثبت قرارداد داشت و به دلیل اینکه پردیس کورش دو فیلم «خانه ای در خیابان چهل و یکم» و «هلن» را در نوبت اکران دارد نتوانست سرگروهی «ماحی» را عهده دار شود.

وی در ادامه افزود: فیلم سینمایی «نفس» براساس آئین نامه شورای صنفی نمایش ده هفته بر پرده سینماهای تهران قرار داشت و از روز چهارشنبه 29 دی ماه از سینماهای تهران تعویض می‌شود.