به گزارش افکارنیوز،

محمد رضا قناعتی از شاعران کشورمان در واکنش به حادثه تلخ شهادت آتش نشانان شعری سروده است. این شعر در ادامه می‌آید:

آتش نسوزان، همت بابا بلندست 
خاموش بنشین، روبه رویت راد مردست
آتش یقین کردم که دیو هفت خانی 
در دست رستم شعله‌هایت موم سردست 
پرهای سیمرغ شهامت سوخت اما 
ققنوس بی همتای میدان نبردست 
تکرار تاریخ نبوت خوب پیداست 
ناجی چه فرقی میکند، نمرود طردست 
باشد برو بابا ولی در جنگ آخر 
لبخند تو همرنگ آتش سرخ و زردست