به گزارش افکارنیوز،

فلور نظری (بازیگر) به کم کاری ها در بحران خوزستان واکنش نشان داد.