به گزارش افکارنیوز،

بهاره رهنما نوشت:

تو را زنانه می خواهم

زیرا تمدن زنانه است

شعر زنانه است

ساقه گندم

شیشه عطر

حتی پاریس

و بیروت با تمامی زخمهایش

تو را سوگند به آنان که می خواهند شعر بسرایند

زن باش... نزار قبانی

٨ مارس روز جهانی زن مبارک

photo_2017-03-08_10-20-04