به گزارش افکارنیوز،

 این هنرمند نوشت:

با نازنینان

در کنسرت شب گذشته «جنجال دو دیوانه»

پرواز همای

عالیم قاسیم اف

۱۴۶۸۳۷۶۸۷۶۸۵۸۰۲۷۷۶۴_۱۲۸۲۷۱۶۷۸۷