به گزارش افکارنیوز،
 تعداد زیادی از هنرمندان کشورمان از جمله جمشید هاشم پور در مراسم یادبود علی معلم در مسجد شهرک غرب حضور پیدا کردند.

جمشید هاشم پور در مراسم یادبود علی معلم