به گزارش افکارنیوز،

رامبد شکرابی نوشت: 

عکس روى جلد دنیاى تصویر سال ١٣٧٣

فیلم ترانزیت کارگردان مرحوم على سجادى حسینى

photo_2017-03-30_23-56-26