به گزارش افکارنیوز،

این نمایش برداشتی آزاد از نمایشنامه هملت اثر ویلیام شکسپیر است.

در ادامه گریم متفاوت پانته آ پناهی ها، مونا فرجاد و شبنم فرشاد جو را مشاهده میکنید: