به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خوشنویسی ایران ، این آثار که دارای شناسنامه از سازمان میراث فرهنگی هستند ، غالبا منتشر شده و از بهترین قطعات موجود در کتبی مانند مرقع رنگین است.

دکتر قدیمی از مجموعه داران تقاضا کرد در صورت مراجعه مستقیم یا غیر مستقیم سارقان، در خرید قطعات هوشیار باشند و نیز از جامعه بزرگ خوشنویسی درخواست کرد درصورت مشاهده یا اطلاع از سرنوشت این آثار نفیس، اطلاع رسانی کنند.