به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه کویتی الانباء، پس از اعلام آمادگی آیتالله محمد باقر المهری رهبر شیعیان کویت و وکیل مراجع عظام شیعه در این کشور برای مناظره با علمای سلفی در جهان، شبکه وهابی صفا موافقت خود با برگزاری چنین مناظرهای را اعلام کرد.
بنابر این گزارش شبکه وهابی صفا در نامه‌ای که به رسانه‌های کویتی ارسال کرده، اعلام کرده است حاضر است مناظره‌ای بین آیت‌الله المهری و «افرادی که وی آنان را سلفیان جهان» خوانده است برگزار کند.
این شبکه اعلام کرده است این مناظره در برنامه «کلمة سواء» که به برگزاری مناظره‌های علمی بین علمای سنی و شیعه مشهور است، برگزار می‌شود.
شبکه وهابی صفا همچنین «شیخ خالد الوصابی» از یمن را به عنوان فردی که قرار است با رهبر شیعیان کویت به مناظره بپردازد معرفی کرده است و در نامه خود آورده است:[آیت الله] محمد باقر المهری می‌تواند هر موضوعی را برای گفت‌وگو و مناظره انتخاب کند.
بنابر این گزارش پیش از این آیت‌الله المهری از آمادگی مناظره با «همه سلفیان جهان» را اعلام کرده بود و عنوان کرده بود: این مناظره‌ها برای جدا کردن حق از باطل خواهد بود.
به گزارش فارس، شبکه وهابی صفا از شبکههای تندرو و اختلافافکن بین شیعه و سنی است و هنوز واکنشی از سوی آیتالله المهری درباره موافقت این شبکه با برگزاری مناظره منتشر نشده است.