به گزارش افکارنیوز،

لیلا برخورداری با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت:

 

آه... چنان دورم که گویی جز نقشِ بی‌جانی نیست.

و کلامی مهربان در نخستین دیدارِ بامدادی ــ

فغان که در پسِ پاسخ و لبخند دلِ خندانی نیست.

بهاری دیگر آمده است آری

اما برای آن زمستان‌ها که گذشت

نامی نیست

نامی نیست... 

دلم برای کودکی هایم تنگ است

برای آن روزها که... دلم تنگ است... 

photo_2017-05-11_18-11-30