به گزارش افکارنیوز،

 سارا منجزی با انتشار این عکس نوشت:

آدمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به زودی موفق می گردد،ولی او می خواهد خوشبخت تر از دیگران باشد و این مشکل است . زیرا او دیگران را خوشبخت تر از انچه هستند، تصور می کند!