به گزارش افکارنیوز،

 معصومه کریمی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
کلى دوست خوب و هنرمند توى این عکس جمع هستن که با دیدنشون ناخودآگاه لبخند رضایت میشینه روى لبها، 
من با تاخیر دارم عکسهاى شبهاى آخر اجراى [نمایش] [و چند داستان دیگر] رو میذارم، دلم براى اون شبها تنگ شده، 
[مجید مظفرى] [نوید محمدزاده] [معصومه کریمى] [لیلا بلوکات] [الهام جعفرنژاد] [آزاده بخشى] [سمانه حجاران] [الهه شه پرست] [مهدى موسى خانى] [صحرا فتحیg]