به گزارش افکارنیوز،

آزاده نامداری با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:

"آه تصویر تو هرگز بتو مانند نشد!

عکس ازجناب محمود شفاعی"