به گزارش افکارنیوز،

فریبا نادری با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: "
درحوالی این دنیا
نه صادق، به زندگی هدایت شد
نه فروغ، از ناامیدی به امید رسید!!
و نه سهراب قایقی ساخت تا به شهر رویاهایش رسد!
قلم و کاغذ، کارشان بازیست با ذهن
تا روزمان را به شب و ماهش دلخوش کنند!!
خوشبخت باشید...
همان باشید که میخواهید...
اگر دیگران آن را دوست ندارند
"' بگذارید دوست نداشته باشند "'
ولی شما همیشه "' همانی باشید که خودتان دوست دارید"